Bezpłatna dostawa przy zamówieniach powyżej 50 GBP

Boditronics

Polityka prywatności

Korzystanie z informacji, ochrona danych i prywatność w Internecie
MP Bio Science Ltd (działająca jako Boditronics (Boditronics)) uważa, że ochrona Twojej prywatności jako osoby odwiedzającej naszą witrynę internetową jest bardzo ważna.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy wszelkie informacje, które przekazujesz Boditronics podczas korzystania z tej witryny.

Boditronics dokłada wszelkich starań, aby Twoja prywatność była zawsze chroniona. Możesz mieć pewność, że wszelkie podane przez Ciebie informacje będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Boditronics wykorzystuje płatności Shopify przez Stripe, a także Paypal do obsługi i przetwarzania płatności klientów. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Stripe i Paypal.

Należy pamiętać, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Internet.

Przedstawiona Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana i zmieniana bez wcześniejszego powiadomienia; wszelkie zmienione Zasady ochrony prywatności zostaną opublikowane tutaj. Podanie przez Ciebie danych osobowych będzie równoznaczne z akceptacją Polityki prywatności, tak jak ma to miejsce w momencie, gdy publikujesz informacje. Niniejsza polityka obowiązuje od 25 lutego 2015 r.

Dane osobowe
Boditronics zbiera tylko dane wymagane do realizacji zamówienia - takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp. Tylko wtedy, gdy są one nam dobrowolnie przesłane na tej stronie. Będziemy wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu poprawy poziomu naszych usług i zawartości naszej witryny internetowej; dostarczać wskazówek, przydatnych informacji, nowości i aktualizacji produktów; przesłać próbki produktów; powiadamiać Cię o nowych produktach i usługach Boditronics; zasięgnąć opinii na temat naszych produktów i usług oraz do naszych własnych celów wewnętrznych.

W celu złożenia zamówienia na produkty w witrynie Boditronics.net zostaniesz poproszony o podanie pewnych danych osobowych; te dane osobowe będą wykorzystywane do przetwarzania i dostarczania Twoich zamówień, komunikowania się z Tobą w sprawie Twojego zamówienia, przetwarzania płatności za Twoje zamówienie i prowadzenia ewidencji Twojego konta. Informacje te mogą być również wykorzystywane i udostępniane stronom trzecim do działania w imieniu Boditronics, w celu zapobiegania oszustwom lub nadużyciom na stronie internetowej.

Należy pamiętać, że przesyłając dane osobowe i / lub dane dotyczące zdrowia, wyrażasz zgodę, o ile nie wskazałeś inaczej, na przetwarzanie tych informacji w wyżej wymienionych celach. Ponadto zgadzasz się, że o ile nie określono inaczej, Boditronics będzie mieć nieograniczone prawo do wykorzystywania i przechowywania w swoich systemach wewnętrznych, zarówno w UE, jak i poza nią, wszelkich takich informacji dostarczonych przez Ciebie. W tym kontekście pamiętaj, że Twoje dane mogą podczas przetwarzania przekraczać granice państwowe. Możesz nie podawać danych osobowych, nie zgadzając się z niniejszą polityką prywatności; jednak jeśli zdecydujesz się na to, nie będziesz mógł podać danych osobowych ani złożyć zamówienia na produkty.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych (ustawa o ochronie danych z 1998 r. W Wielkiej Brytanii) masz prawo do uzyskania od Boditronics (administratora danych na potrzeby przepisów o ochronie danych) wydruku posiadanych danych, które Cię dotyczą, oraz do stwierdzenia wszelkich nieścisłości w tym dane sprostowane.

Nie będziemy sprzedawać, rozpowszechniać ani dzierżawić Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że mamy Twoją zgodę lub jest to wymagane przez prawo.

Możemy okresowo wysyłać e-maile promocyjne dotyczące nowych produktów, ofert specjalnych lub innych informacji, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, korzystając z podanego przez Ciebie adresu e-mail

Od czasu do czasu możemy również wykorzystywać Twoje dane, aby kontaktować się z Tobą w celach badawczych. Możemy skontaktować się z Tobą przez e-mail, telefon lub pocztę. Możemy wykorzystać te informacje w celu dostosowania strony internetowej do Twoich zainteresowań.

Boditronics będzie przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych. Jeśli zaprzestaniesz korzystania ze strony internetowej, Boditronics może nadal wykorzystywać dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Informacje uniemożliwiające identyfikację osoby
Boditronics zbiera również informacje nieosobowe w formie zbiorczej w celu śledzenia danych, takich jak całkowita liczba odwiedzin naszych witryn internetowych, liczba odwiedzających każdą stronę naszych witryn internetowych oraz nazwy domen dostawców usług internetowych naszych gości. Używamy tych informacji, które pozostają w formie zbiorczej, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi goście korzystają z naszych witryn internetowych, abyśmy mogli je ulepszać. Możemy również udostępniać te informacje innym firmom Boditronics. W TYM PROCESIE NIE UDOSTĘPNI SIĘ ŻADNYCH OSOBISTYCH IDENTYFIKOWALNYCH INFORMACJI.

Korzystanie z adresów IP
Adres protokołu internetowego (IP) to zbiór liczb, które są automatycznie przypisywane do Twojego komputera za każdym razem, gdy logujesz się do dostawcy usług internetowych lub przez sieć lokalną (LAN) lub sieć rozległą (WAN) Twojej organizacji. Serwery internetowe automatycznie identyfikują Twój komputer na podstawie adresu IP przypisanego do niego podczas Twojej sesji online.

Boditronics może gromadzić adresy IP w celu administrowania systemami i audytu korzystania z naszej witryny. Zwykle nie łączymy adresu IP użytkownika z informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika, co oznacza, że sesja każdego użytkownika będzie rejestrowana, ale użytkownik pozostaje dla nas anonimowy. Możemy jednak wykorzystywać adresy IP do identyfikacji użytkowników naszej witryny, gdy uważamy, że jest to konieczne, aby wyegzekwować zgodność z warunkami korzystania z witryny lub chronić naszą usługę, witrynę lub innych użytkowników.

Łącza do innych witryn internetowych
Witryny internetowe Boditronics zawierają łącza do innych witryn internetowych firmy Boditronics i stron trzecich w ramach usługi dla naszych użytkowników. Opisana tutaj polityka prywatności nie ma zastosowania do tych witryn. Prosimy o zapoznanie się z sekcjami dotyczącymi prawa i polityki prywatności w każdej witrynie, do której prowadzi łącze.

Ciasteczka
Boditronics może umieścić plik „cookie” w przeglądarce komputera. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które dostarczają nam informacji o tym, jak często ktoś odwiedza naszą witrynę i co robi podczas tych wizyt. Pliki cookie same w sobie nie zawierają żadnych danych osobowych, ale jeśli podasz nam takie informacje, na przykład rejestrując się u nas, mogą one zostać powiązane z danymi przechowywanymi w pliku cookie.

Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucała pliki cookie, jeśli wolisz. Może to uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

Bezpieczeństwo
We wszystkich przypadkach Boditronics obsługuje bezpieczne sieci danych chronione przez zaporę ogniową o standardzie przemysłowym i ochronę hasłem. Boditronics stosuje środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą danych użytkownika znajdujących się pod naszą kontrolą.

Z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do informacji, które nam przekazujesz. Ponadto nakładamy surowe zasady na pracowników Boditronics, którzy mają dostęp albo do baz danych, które przechowują informacje o użytkownikach, albo do serwerów obsługujących nasze usługi. Chociaż nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do utraty, niewłaściwego wykorzystania lub zmiany danych, dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec takim niefortunnym zdarzeniom.

Udostępnianie informacji umożliwiających identyfikację osób stronom trzecim
Boditronics zatrudnia wybrane strony trzecie do świadczenia Boditronics usług wsparcia w związku z przetwarzaniem zamówień składanych za pośrednictwem tej witryny internetowej - w tym dostarczaniem zamówień, analizowaniem danych i przetwarzaniem wyciągów z kart kredytowych - a strony takie będą miały dostęp do Twoich informacji niezbędnych do ich realizacji. usługi. Zapewniamy, że wszystkie firmy świadczące takie usługi wsparcia nie mogą wykorzystywać Twoich danych do innych celów i są zobowiązane przez Boditronics do spełnienia tych samych wysokich standardów ochrony danych.

Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, Boditronics nie będzie sprzedawać ani wypożyczać danych osobowych żadnej stronie trzeciej w żadnym celu.

W pewnych szczególnych przypadkach możemy ujawnić Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

kiedy mamy powody, by sądzić, że ujawnienie tych informacji jest konieczne do zidentyfikowania, skontaktowania się lub wniesienia pozwu prawnego przeciwko osobie, która może wyrządzić Ci krzywdę lub w inny sposób wyrządzić krzywdę lub ingerować w prawa, własność lub działalność Boditronics, innych użytkowników tej witryny lub kogokolwiek innego, kto mógłby zostać skrzywdzony przez takie działania; lub

gdy uważamy, że wymaga tego prawo, lub w odpowiedzi na jakiekolwiek żądanie organów ścigania w związku z postępowaniem karnym lub organami cywilnymi lub administracyjnymi w związku z toczącą się sprawą cywilną lub dochodzeniem administracyjnym.

Wiążąca natura
Przesyłając dane osobowe i / lub dotyczące zdrowia, zgadzasz się na przestrzeganie naszej polityki prywatności i zgadzasz się, że Boditronics może, według własnego uznania, ujawnić informacje o Tobie w okolicznościach iw zakresie określonym w niniejszej polityce.

Skontaktuj się z nami
Możesz zażądać kopii informacji, które posiadamy na Twój temat lub odwołać swoją zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych do wyżej wymienionych celów w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem Customerervices@boditronics.co.uk lub pod następującym adresem: -

3 Harrison Court, Hilton Business Park, Hilton, Derby. DE65 5URDyrektor zarządzający
Boditronics

W razie potrzeby zmiany zostaną dodane do tej strony.

Polski pl