Bezpłatna dostawa przy zamówieniach powyżej 50 GBP

Boditronics

Warunki realizacji kuponów

Boditronics Taste & Power Pack Promocja „Wypróbuj za darmo”

ZASADY I WARUNKI

1. Niniejsza oferta jest skierowana wyłącznie do mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy ukończyli 18 lat, z wyłączeniem pracowników MP Bio Science Ltd t / a Boditronics („Organizator”), ich rodzin, agentów lub innych osób zawodowo związanych z tą ofertą. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikowalności wnioskodawców i sprawdzenia ich tożsamości.

2. Oferta obowiązuje w specjalnie oznaczonych opakowaniach „Boditronics Taste & Power” do godziny 23:59 w dniu 31 października 2019 r. („Okres promocyjny”). Wszelkie roszczenia otrzymane po tej dacie nie będą ważne.

3. Za ofertę „Wypróbuj mnie za darmo” w ramach „Boditronics Taste & Power” Uczestnik otrzyma nagrodę o wartości pieniężnej równej zapłaconej cenie, co zostanie potwierdzone w pokwitowaniu Uczestnika w okresie promocyjnym („Nagroda”) na specjalnie Pakiety oznaczone jako „Wypróbuj za darmo”.

4. Aby odebrać nagrodę „Wypróbuj za darmo”, Uczestnik musi:

za. Kup przyklejony pakiet „Spróbuj mnie za darmo” „Boditronics Taste & Power Pack”  w uczestniczących sprzedawcach Boditronics w Okresie promocyjnym oraz;

b. przed Datą Zamknięcia zaloguj się na adres serwisu www.boditronics.co.uk/pages/voucher-redemptions;

do. postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej dotyczącymi przesłania skanu lub zdjęcia oryginalnego ważnego dowodu zakupu „Boditronics Taste & Power Pack”, pokazującego kwalifikujący się zakup i dane kontaktowe;

re. odpowiedzieć na kilka pytań („Kwestionariusz”);

mi. podaj prawidłowe i zgodne z prawem dane PayPal do wypłaty nagrody.

5. Reklamacje zbiorcze składane przez podmioty handlowe, grupy konsumentów lub osoby trzecie nie będą przyjmowane. Niekompletne lub nieczytelne roszczenia, roszczenia za pomocą makr lub innych zautomatyzowanych środków (w tym systemów, które można zaprogramować do zgłaszania roszczeń) oraz roszczenia, które nie spełniają w całości wymagań niniejszych warunków, zostaną zdyskwalifikowane i nie będą liczone. Jeśli okaże się, że wnioskodawca używa komputera (-ów) do obejścia tego warunku, na przykład poprzez użycie „skryptu”, „brutalnej siły”, maskowanie swojej tożsamości poprzez manipulowanie adresami IP, używanie tożsamości innych niż ich własna lub wszelkie inne zautomatyzowane środki mające na celu zwiększenie roszczeń zgłaszającego do Promocji w sposób niezgodny z duchem Promocji, roszczenia tego zgłaszającego zostaną zdyskwalifikowane, a wszelkie przyznane nagrody zostaną unieważnione.

6. Tylko jeden wniosek na gospodarstwo domowe zostanie przyjęty. Wymagane ważne konto PayPal.

7. Oferta jest ważna tylko w przypadku zakupu przyklejanych paczek „Boditronics Taste & Power” „Try me Fee” i będzie kontynuowana tylko do wyczerpania zapasów lub do Daty Zamknięcia określonej w niniejszych Warunkach, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

8. Nagroda zostanie przelana na podany przez Uczestnika adres PayPal. Zwrot środków na konto PayPal może potrwać do 28 dni. Organizator ma prawo według własnego uznania zdyskwalifikować Uczestników, którzy nie mogą lub nie chcą podać adresu PayPal, bez dalszej odpowiedzialności wobec takich Uczestników.

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za roszczenia, które zostały utracone, opóźnione, uszkodzone, uszkodzone, niewłaściwie skierowane lub niekompletne lub nie mogą być dostarczone z jakiegokolwiek powodu technicznego, związanego z dostawą lub z innego powodu.

10. Dowód wysłania nie będzie traktowany jako dowód odbioru.

11. Organizator nie gwarantuje ciągłego, niezakłóconego ani bezpiecznego dostępu do serwisu. Wiele czynników pozostających poza kontrolą Organizatora może zakłócać działanie Serwisu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek trudności we wprowadzaniu lub jakiekolwiek wnioski opóźnione lub uszkodzone.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich zgłoszeń, w tym między innymi: sprawdzenie ważności przesłanego dowodu zakupu, zapytanie o dane adresowe i identyfikacyjne; odmowa dalszego udziału w Promocji oraz; dyskwalifikacja Uczestnika w przypadku, gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że doszło do naruszenia niniejszych Warunków lub jakichkolwiek instrukcji stanowiących część wymagań dotyczących zgłoszenia do tej Promocji lub w inny sposób, w przypadku gdy Uczestnik uzyskał nieuczciwą przewagę uczestnicząc w Promocji.

13. W przypadku zaistnienia okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą Organizatora lub w inny sposób, gdy oszustwo, nadużycie i / lub błąd (człowiek lub komputer) wpływa lub może wpłynąć na prawidłowe działanie niniejszej Promocji i tylko wtedy, gdy okoliczności powodują, że jest to nieuniknione Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany Promocji lub niniejszych Warunków na dowolnym etapie, ale zawsze będzie się starał zminimalizować skutki dla Uczestników, aby uniknąć nieuzasadnionego rozczarowania.

14. Dane osobowe zebrane podczas Promocji będą wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Promocją i nie będą przechowywane przez Organizatora po zakończeniu kampanii, chyba że zgłaszający wyrazi na to zgodę podczas wypełniania Kwestionariusza. Zapoznaj się z polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych.

15. Udział w tej ofercie nie wpływa na Twoje prawa ustawowe.

16. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji prawnej niniejszych Warunków będą oparte na prawie angielskim, a sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.

Organizator: MP Bio Science Ltd t / a Boditronics, 3a / b Harrison Court, Hilton Business Park, Hilton, Derby, DE65 5UR

Prywatność:

Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności została opracowana, aby lepiej służyć tym, którzy są zaniepokojeni sposobem wykorzystywania ich danych osobowych w Internecie. Niniejsza polityka została sporządzona zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. (Ustawa).

Zgoda

Termin „dane osobowe” należy rozumieć jako wszelkie zebrane informacje dotyczące osoby, które umożliwiają nam bezpośrednią lub pośrednią identyfikację naszych konsumentów. Niniejsza polityka (wraz z naszymi warunkami użytkowania i wszelkimi innymi dokumentami, do których się ona odnosi) określa podstawę, na której wszelkie dane osobowe, które od Ciebie zbieramy lub które nam przekazujesz, będą przez nas przetwarzane. 2.3 Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz tego, jak będziemy je traktować. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz i wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej polityce.

Zasady ochrony danych osobowych
Legalność: dane będą zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Przetwarzanie nie będzie obejmować danych wrażliwych (np. Pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, filozoficzne lub religijne, przynależność osób do związków, zdrowie lub życie seksualne, przestępstwa, wyroki i środki bezpieczeństwa).
Trafność: zebrane dane będą odpowiednie, istotne i nienadmierne w stosunku do celów, dla których są gromadzone.
Dokładność: dane będą dokładne, kompletne i, jeśli to konieczne, aktualne.

Przejrzystość: podczas zbierania danych osobowych zostaniesz poinformowany o wszystkich istotnych informacjach i powiadomieniach związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem ich danych, w szczególności o celu i odbiorcach takich informacji.
Przechowywanie: dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający okresu niezbędnego do celów, dla których są gromadzone i przetwarzane.
Zgoda: osoba zainteresowana musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych.
Poufność i bezpieczeństwo: zapewnimy poufność i bezpieczeństwo wszystkich zebranych danych osobowych, wdrażając rozsądne środki techniczne

Jakie dane osobowe gromadzimy od osób odwiedzających nasz blog, witrynę internetową lub aplikację?

Podczas zamawiania lub rejestracji na naszej stronie, stosownie do przypadku, możesz zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego, numeru telefonu lub innych danych, które pomogą Ci w korzystaniu z niej.

Kiedy zbieramy informacje?

Zbieramy informacje od Ciebie, gdy rejestrujesz się na naszej stronie, składasz zamówienie, bierzesz udział w konkursie lub promocji, zapisujesz się do newslettera, odpowiadasz na ankietę, wypełniasz formularz lub wprowadzasz informacje na naszej stronie, przekazujesz nam opinię o naszych produktach lub usług

Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Możemy wykorzystywać informacje, które zbieramy od Ciebie, gdy rejestrujesz się, bierzesz udział w konkursie lub promocji, dokonujesz zakupu, zapisujesz się do naszego newslettera, odpowiadasz na ankietę lub komunikację marketingową, przeglądasz witrynę lub korzystasz z niektórych innych funkcji witryny w następujących przypadkach: sposoby:

· Aby spersonalizować Twoje doświadczenie i umożliwić nam dostarczanie treści i ofert produktów, którymi jesteś najbardziej zainteresowany.

· Abyśmy mogli lepiej obsługiwać Cię w odpowiedzi na Twoje zgłoszenia obsługi klienta.

· W celu administrowania konkursem, promocją, ankietą lub inną funkcją strony, w tym dostarczaniem informacji dostawcy realizacji promocji, a biorąc udział w konkursie lub promocji, którą prowadzimy, wyrażasz zgodę na to udostępnianie informacji naszej zewnętrznej firmie zajmującej się realizacją zamówień.

· Do szybkiego przetwarzania transakcji.

· Prosić o oceny i recenzje usług lub produktów

· Kontaktować się z nimi po korespondencji (czat na żywo, zapytania e-mailowe lub telefoniczne)

Jak chronimy Twoje dane?

Nasza strona internetowa jest regularnie skanowana pod kątem luk w zabezpieczeniach i znanych luk w zabezpieczeniach, aby Twoja wizyta na naszej stronie była jak najbardziej bezpieczna.

Używamy regularnego skanowania złośliwego oprogramowania.

Twoje dane osobowe znajdują się za zabezpieczonymi sieciami i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności informacji.

Wdrażamy różnorodne środki bezpieczeństwa, gdy użytkownik składa zamówienie, wprowadza, przesyła lub uzyskuje dostęp do swoich danych, aby zachować bezpieczeństwo danych osobowych.

Dla Twojej wygody możemy przechowywać informacje o Twojej karcie kredytowej dłużej niż 60 dni, aby przyspieszyć przyszłe zamówienia i zautomatyzować proces rozliczeniowy.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe

Dane, które od Ciebie zbieramy, mogą być przesyłane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Taki personel może zajmować się między innymi realizacją Twojego zamówienia i świadczeniem usług wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na to przekazanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Tam, gdzie daliśmy Ci (lub wybrałeś) hasło, które umożliwia dostęp do niektórych części naszej witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie nikomu hasła. Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych na naszą stronę; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji zastosujemy surowe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Twoje prawa
Masz prawo poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Zwykle będziemy Cię informować (przed zebraniem Twoich danych), czy zamierzamy wykorzystywać Twoje dane do takich celów lub czy zamierzamy ujawnić Twoje dane osobom trzecim w takich celach. Możesz skorzystać z prawa do zapobiegania takiemu przetwarzaniu, zaznaczając określone pola w formularzach, których używamy do zbierania danych. Możesz również skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem 3 Harrison Court, Hilton Business Park, Hilton, Derby. DE65 5UR Nasza witryna może od czasu do czasu zawierać linki do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli klikniesz łącze do którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że te witryny mają własne polityki prywatności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych witryn.

Dostęp do informacji

Ustawa daje Ci prawo dostępu do przechowywanych na Twój temat informacji. Twoje prawo dostępu może być wykonywane zgodnie z Ustawą.

Czy używamy plików cookie?
Tak. Pliki cookie to małe pliki, które witryna lub jej usługodawca przesyła na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli zezwalasz), co umożliwia systemom witryny lub usługodawcy rozpoznanie przeglądarki oraz przechwycenie i zapamiętanie pewnych informacji. Na przykład używamy plików cookie, aby pomóc nam zapamiętać i przetworzyć produkty w Twoim koszyku. Są również używane, aby pomóc nam zrozumieć Twoje preferencje w oparciu o poprzednią lub bieżącą aktywność na stronie, co umożliwia nam świadczenie lepszych usług. Używamy również plików cookie, aby pomóc nam w kompilowaniu zbiorczych danych dotyczących ruchu w witrynie i interakcji w witrynie, abyśmy mogli oferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.
Używamy plików cookie do:

· Pomóż zapamiętać i przetworzyć pozycje w koszyku.

· Zrozum i zapisz preferencje użytkownika na przyszłe wizyty.

· Śledź reklamy.

· Skompiluj zagregowane dane o ruchu w witrynie i interakcjach z witryną w celu zaoferowania lepszych doświadczeń i narzędzi w przyszłości. Możemy również korzystać z zaufanych usług stron trzecich, które śledzą te informacje w naszym imieniu.

Możesz zdecydować, aby komputer ostrzegał Cię za każdym razem, gdy wysyłany jest plik cookie, lub możesz wyłączyć wszystkie pliki cookie. Robisz to poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Ponieważ każda przeglądarka jest trochę inna, zajrzyj do menu pomocy przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo modyfikować pliki cookie.

Jeśli wyłączysz pliki cookie, niektóre funkcje zwiększające wydajność witryny mogą nie działać poprawnie.

Ujawnienie stron trzecich

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim Twoich danych osobowych / danych, chyba że powiadomimy użytkowników z wyprzedzeniem. Nie obejmuje to partnerów hostingowych witryn internetowych i innych stron, które pomagają nam w prowadzeniu naszej witryny internetowej, prowadzeniu naszej działalności, administrowaniu i realizacji zamówień lub promocji / konkursów lub obsłudze naszych użytkowników, o ile strony te zgadzają się zachować te informacje w tajemnicy. Możemy również ujawniać informacje, gdy ich ujawnienie jest odpowiednie w celu zachowania zgodności z prawem, egzekwowania zasad naszej witryny lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszych lub innych osób.

Jednak nieosobowe informacje o odwiedzających mogą być przekazywane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Google

Wymagania reklamowe Google można podsumować w zasadach reklamowych Google. Zostały wprowadzone, aby zapewnić użytkownikom pozytywne wrażenia. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Nie włączyliśmy Google AdSense w naszej witrynie, ale możemy to zrobić w przyszłości.

Zostaniesz powiadomiony o wszelkich zmianach w Polityce prywatności:

· Na naszej stronie Polityka prywatności

Może zmienić swoje dane osobowe:

· Wysyłając do nas e-mail

W jaki sposób nasza witryna obsługuje sygnały Do Not Track?

Szanujemy sygnały Do Not Track i Do Not Track, umieszczaj pliki cookie lub używaj reklam, gdy mechanizm przeglądarki Do Not Track (DNT) jest na miejscu.

Czy nasza witryna umożliwia śledzenie behawioralne stron trzecich?
Należy również zauważyć, że nie zezwalamy na śledzenie behawioralne stron trzecich

Dzieci

Jeśli chodzi o zbieranie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia, kontrolę mają rodzice.
Nie kierujemy oferty specjalnie do dzieci poniżej 13 roku życia.

W przypadku naruszenia danych podejmiemy następujące działania:

Powiadomimy Cię e-mailem

· W ciągu 7 dni roboczych

Zbieramy Twój adres e-mail w celu:

· Wysyłaj informacje, odpowiadaj na zapytania i / lub inne prośby lub pytania

· Przetwarzanie zamówień oraz wysyłanie informacji i aktualizacji dotyczących zamówień.

· Wysyłać dodatkowe informacje związane z produktem i / lub usługą

· Wprowadzaj na naszą listę mailingową lub kontynuuj wysyłanie wiadomości e-mail do naszych klientów po wystąpieniu pierwotnej transakcji.

Wyrażamy zgodę na:

· Nie używać fałszywych lub wprowadzających w błąd tematów lub adresów e-mail.

· Zidentyfikuj wiadomość jako reklamę w rozsądny sposób.

· Dołącz fizyczny adres naszej firmy lub siedziby głównej.

· Monitorowanie usług marketingu e-mailowego innych firm pod kątem zgodności, jeśli taka jest używana.

· Szybko honoruj prośby o rezygnację / anulowanie subskrypcji.

· Pozwól użytkownikom zrezygnować z subskrypcji, korzystając z łącza na dole każdego e-maila.

Jeśli w dowolnym momencie chcesz zrezygnować z otrzymywania przyszłych e-maili, powinieneś

· Postępuj zgodnie z instrukcjami na dole każdego e-maila, a my niezwłocznie usuniemy Cię z CAŁEJ korespondencji.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji.

MP Bio Science Ltd t / a Boditronics
3a / b Harrison Court, Hilton Business Park, Hilton Derby. DE65 5UR
Customerervices@Boditronics.co.uk

Polski pl